• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που τηρείτε στις εγκαταστάσεις σας;

 

Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/GDPR);

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, κάθε Φυσικό ή Νομικό (τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα) Πρόσωπο, που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, έως τις 25.5.2018, να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο - και περισσότερο αυστηρό - νομικό πλαίσιο.

 

Τα δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

1. Όνομα / Διεύθυνση / usernames & passwords και γενικώς προσωπικά στοιχεία
2. Πληροφορίες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
3. Πολιτικές πεποιθήσεις
4. Εισόδημα
5. Ποινικές διώξεις και καταδίκες
6. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά
7. κ.λπ.

 

Επιχειρήσεις που τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων:

1. Ασφαλιστικές εταιρίες & Ασφαλιστικά Γραφεία
2. Νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα
3. Φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
4. Τράπεζες & Πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
5. Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι,
6. Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
7. Δικηγορικά Γραφεία - Συμβολαιογράφοι
8. Σωματεία και Ιδρύματα,
9. ΜΚΟ
10. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Φορείς Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολέγια, ΙΙΕΚ κ.λπ.)
11. Δημόσιοι Φορείς

 

Η BB Consulting, μπορεί να υποστηρίξει Φορείς & Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται, τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να  προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός ως GDPR) και να πιστοποιηθούν (εφόσον το επιθυμούν) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

 

H BB Consulting, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης συστημάτων ασφάλειας δεδομένων (Information Security Management Systems / Information Technology Security Techniques) μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας άμεσα, χωρίς υπέρογκες χρεώσεις και χωρίς χρονοκαθυστερήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο 2108836804 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού