• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Η BB Consulting παρέχει τακτική ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης (επιδότησης) μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20014-2020 και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου, στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

Κατά την διαδικασία υποβολής:

 • Η υποστήριξη κατά την συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου.
 • Η οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
 • Η υποστήριξη κατά την συμπλήρωση του φακέλου επιδότησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η υποστήριξη κατά την κατάθεση του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία και η υποστήριξη του φακέλου με τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την διαδικασία υλοποίησης:

 • Η υποστήριξη κατά την διαχείριση του φακέλου του έργου.
 • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
 • Η σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες και η υποστήριξη κατά την συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Ο εσωτερικός έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του έργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού