• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Η BB Consulting ιδρύθηκε με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων των πελατών του, ενώ εξειδικεύονται και διαμορφώνονται ανάλογα, με την καλύτερη μάλιστα αναλογία κόστους και ποιότητας υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας παρέχει τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Επιχειρησιακός Ανασχεδιασμός (business process reengineering)
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση (budgeting, cash flow, cost analysis)
 • Στρατηγικός σχεδιασμός (business plan)
 • Project management
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)
 • Μελέτες
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού