• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί από αυτές:

• να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους

• να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών

• να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)

• να σχεδιάζουν προϊοντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας

• να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδεομένων

• να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)

• να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)

• να είναι έτοιμες να αποζημιώσουν τους πελάτες των οποίων τα δεδομένα δεν κατάφεραν να προστατεύσουν.

και προβλέπει πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν έως 4% του τζίρου της επιχείρησης ή €20εκ όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Ο νέος Κανονισμός αναμένεται να αναγκάσει τις εταιρίες να συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα, να προετοιμαστούν κατάλληλα επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζονται, που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μελλοντικά περισταστικά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλισιμότητα των εταιριών και την ανάπτυξη της αγοράς του cyber insurance.

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί το Μάιο του 2018, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν χρόνο για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο αυτό νωρίτερα δεν θα επωφεληθούν μόνο από το γεγονός ότι θα έχουν υπό έλεγχο τα δεδομένα τους αλλά θα επιτύχουν και ισχυρότερη διαχείριση δεδομένων που θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αποθήκευσής τους πιο αποτελεσματικά, κερδίζοντας πολύτιμες πληροφορίες για τα δεδομένα που αποθηκεύουν.

Ο νέος κανονισμός GDPR εισάγει νέες αρχές, όπως «το δικαίωμα να λησμονηθούν» καθώς και νέες υποχρεώσεις κοινοποίησης. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία πρέπει να διαγράφει εντελώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αν ένας χρήστης το απαιτήσει. Επιπλέον, τα άτομα που πλήττονται από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων πρέπει να ειδοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, εάν κάποιο από τα προσωπικά τους στοιχεία έχει διαρρεύσει σε λάθος χέρια, καθώς και για το ότι η διαρροή αυτή μπορεί να αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες: 2108836804 ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού