• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.10.2017.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

 

Ενδεικτικά τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι:

Αισθητικοί

Απόφοιτοι θεατρικών σπουδών

Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων

Απόφοιτοι Μουσικών Σπουδών

Απόφοιτοι Πληροφορικής

Αρχιτέκτονες

Βρεφονηπιοκόμοι

Γεωπόνοι

Γραφίστες

Γυμναστές

Δάσκαλοι

Διαιτολόγοι

Διατροφολόγοι

Διαφημιστές

Δικηγόροι

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

Καθηγητές

Καθηγητές ξένων γλωσσών

Καθηγητές Χορού

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Κοινωνιολόγοι

Κτηνίατροι

Λογιστές

Λογοθεραπευτές

Μεταφραστές

Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

Νηπιαγωγοί

Νοσηλευτές

Οδοντίατροι

Οικονομολόγοι

Πολιτικοί Επιστήμονες

Προγραμματιστές

Στατιστικολόγοι

Συγγραφείς

Σύμβουλοι

Σχεδιαστές

Τοπογράφοι

Τουριστικοί ξεναγοί

Ψυχολόγοι

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

Λειτουργικά Έξοδα

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Προμήθεια αναλωσίμων

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Σημειώνουμε ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει σε μια μόνο περίοδο υποβολής. Για τη 3η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά στις 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017 και ώρα 17:00

Περισσότερες πληροφορίες στο 2108836804 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού