• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Βασικός στόχος του προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” είναι η αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είτε είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) κατά την υποβολή της αίτησης, είτε ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • θα κάνουν έναρξη επιχειρηματικής Δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους από το Πρόγραμμα ΚΑΔ,
 • κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (με βάση τον κανόνα ‘de minimis’) που έχουν λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης από την υπό ένταξη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος συν δύο προηγούμενα).
 • Οι εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν για το φορολογικό έτος 2015 ατομικό εισόδημα έως 20.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως 35.000€.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000€ έως 25.000€. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθη έως τα 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών και πλέον δικαιούχων έως τα 50.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η από 05.07.2017 έως 09.08.2017
2η από 06.09.2017 έως 11.10.2017
3η από 08.11.2017 έως 13.12.2017.

Επιτρέπεται και η σύσταση συνεργατικών (εταιρικών) σχημάτων από δικαιούχους ιδίων ή συμπληρωματικών ειδικοτήτων, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν ίσα εταιρικά μερίδια και θα πληρούν άπαντες όλες τις προϋποθέσεις ένταξης.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν δραστηριότητες:

 • κατασκευής προϊόντων από ξύλο, φελλό, γυαλί, πυρίμαχο υλικό, πορσελάνη, μέταλλο, κεραμικών, επίπλων, δομικών προϊόντων,
 • μεταλλοτεχνίας, κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
 • κατασκευής οχημάτων, ανταλλακτικών, επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων,
 • κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού,
 • προεκτύπωσης & προεγγραφής μέσων, αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, βιβλιοδεσίας,
 • κατασκευών, κατεδαφίσεων, γεωτρήσεων, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μόνωσης κτιρίων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, έργων πολιτικού μηχανικού,
 • διαχείρισης, επεξεργασίας και εξυγείανσης απορριμμάτων, αποβλήτων, λυμάτων
 • μεταφορών και αποθήκευσης, διαμεταφοράς,
 • μεσιτείας ακινήτων,
 • ανάπτυξης και έκδοσης λογισμικού, επιγραμμικού (οn-line) λογισμικού, υποστήριξης τεχνολογιών πληροφορικής,
 • κινηματογραφικών, μουσικών παραγωγών,
 • δημοσιογραφίας, εικονοληψίας, παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος,
 • δικηγόρου, λογιστή / φοροτέχνη, συμβούλου επιχειρήσεων,
 • αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,
 • επιστημονικής έρευνας στους τομείς της χημείας, βιολογίας, βιοτεχνολογίας, ιατρικής, χημικού, βιολόγου, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου,
 • διαφήμισης, γραφιστικής, φωτογράφισης, έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων,
 • ιατρού, οδοντιάτρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, μαίας, κτηνιάτρου,
 • συγγραφέα, μεταφραστή,
 • διερμηνέα, ξεναγού,
 • καθηγητή ή δασκάλου,
 • σχεδιαστή, καλλιτέχνη (γλύπτη, ζωγράφου, σκιτσογράφου, χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου), ενδυματολόγου, διακοσμητή,
 • κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού,
 • γυμναστηρίων, παιδοτόπων, παροχής υπηρεσιών σωματικής ευεξίας κ.ά.

Δραστηριότητες λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες μόνον αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας.

 

Επιλέξιμες ενέργειες

 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ύδρευση, θέρμανση, σταθερή και κινητή επαγγελματική τηλεφωνία κ.τ.λ.) σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου,
 • ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία / εταίρων (έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου),
 • προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου),
 • δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,
 • αμοιβές τρίτων (Συμβούλων, λογιστών κ.τ.λ.),
 • αποσβέσεις παγίων ή χρηματοδοτική μίσθωση για τον αναγκαίο εξοπλισμό σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου, 
 • το κόστος μισθωτής εργασίας στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου/-ων έως 12.000€,
 • έξοδα φιλοξενίας σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2108836804 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ και κάποιος από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού